Asistent Medical

Balneofiziokinetoterapie si Recuperare

Asistent Medical Generalist

Asistent Medical Farmacie

Asistent Medical de Laborator

PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SAN-ECO-MED" CRAIOVA

ORGANIZEAZĂ SELECȚIEPentru specializările:

Asistent medical generalist - 84 locuri (3 clase)
Asistent medical farmacie 56 locuri (2 clase)

LOCURI PENTRU ROMI, UNUL LA FIECARE SPECIALIZARE, FARĂ TAXĂ, CU RECOMANDAREA Agenției De Consiliere și Sprijin Pentru Minorități și Persoane Defavorizate Din Romania (A.C.S.- M.P.D.R.) ÎN FUNCȚIE DE SOLICITĂRI, LOCURILE SE POT REDISTRIBUI DE LA O SPECIALIZARE LA ALTA ȘI CHIAR SUPLIMENTA


INSCRIERI: la secretariatul şcolii între orele 09:00 - 16:00, strada Elena Farago nr.19
(sediul Şcolii Gimnaziale "Elena Farago"- etajul III /fosta Școala nr.33 ),

în perioada iulie - septembrie - 2018Pentru înscriere, candidații vor prezenta un dosar mapă ce va cuprinde:
- cerere de înscriere Aici descarcati Cererea de inscriere »
- certificat de naștere, carte de identitate și, după caz, 
- certificat de căsătorie, în copie, certificate "conform cu originalul" de către un membru al comisiei de admitere; 
- diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului (copie conformată), iar pentru absolvenții promoției 2018 adeverință de absolvire a studiilor liceale, după caz; 
- foaie matricola pentru clasele IX-XII/XIII; 
- adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească. 
- chitanța de achitare a taxei de înscriere eliberată de casieria unității în valoare de 100 lei

Persoanele căsătorite vor completa pe dosar cu majuscule numele conform certificatului de naștere, urmat în paranteză de numele după căsătorie, inițiala tatălui (prima litera), apoi prenumele (dacă sunt mai multe, se trec toate).

Taxa de școlarizare este 2400 de lei pe an, achitată în 4 tranșe.

Școlarizarea elevilor admiși se face pe baza unui contract de școlarizare încheiat între Școala Postliceală Sanitară "SAN-ECO-MED" Craiova și elevi. Neîncheierea acestui contract până pe data de 10 septembrie 2018, odată cu achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare, atrage după sine respingerea dosarului. 

Admiterea se face în ordinea depunerii dosarelor.
Prima validare a candidaților admiși va fi în data de 11 septembrie 2018.

 

NU RATA, ESTE ŞANSA TA!!!

Școala oferă posibilitatea de a ocupa locuri fără taxă de școlarizare, bugetate de Asociația San-Eco-Med Craiova, în limita a 10% din numărul de înscriși pentru fiecare specializare. Examenul de selecție va fi în data de 4 septembrie 2018, ora 10:00.
Metodologia, tematica şi bibliografia se regăsesc mai jos.
Taxa de examinare este de 50 lei.


Director,
Prof. Luminita GeorgescuMetodologie concurs de admitere locuri bugetate
Asistent medical generalist

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SAN-ECO-MED organizează concurs de admitere în învăţământul postliceal, calificarea Asistent medical generalist, pentru ocuparea locurilor fără taxă de școlarizare.

Concursul de admitere va avea loc în data de 04.09.2018, orele 1000, în sediul Școlii Postliceale Sanitare San-Eco-Med din strada Elena Farago Nr. 19, Cartier Craiovița Nouă, Craiova.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă ce va conține 45 itemi tip grilă cu un singur răspuns corect, având următoarea structură:

- 25 itemi din anatomie și fiziologie

- 20 itemi din chimie anorganică și organică

 

TEMATICĂ:

1. Anatomia şi fiziologia omului;

2. Chimie anorganică şi organică:

Chimie anorganică

Soluţii - dizolvarea

- solubilitatea

- concentraţii ale soluţiilor - Concentraţie procentuală; Concentraţie molară

Acizi şi baze - definiţie - exemple

- Acizi tari; Acizi slabi; Baze tari; Baze slabe; Constantă de aciditate

- Ionizarea apei - pH

- Amfoliţi acido-bazici

Chimia organică

Alcooli - alcoolul etilic - proprietăţi; utilizare

- Acizi organici - acidul acetic - proprietăţi - utilizare

Compuşi organici cu acţiune biologică

- Grăsimi

- Proteine

- Aminoacizi

- Zaharide - glucoză; fructoză; (monozaharide)

- Dizaharide - zaharoza

- Polizaharide - amidonul

- Vitamine

- Medicamente

BIBLIOGRAFIE:

1. Anatomia şi fiziologia omului - clasa a XI-a - manuale alternative

2.Chimie anorganică şi organică-clasele IX-XII - manuale alternative

 

Metodologie concurs de admitere locuri bugetate
Asistent medical de farmacie

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SAN-ECO-MED organizează concurs de admitere în învăţământul postliceal, calificarea Asistent medical de farmacie, pentru ocuparea locurilor fără taxă de școlarizare.

Concursul de admitere va avea loc în data de 04.09.2018, orele 1000, în sediul Școlii Postliceale Sanitare San-Eco-Med din strada Elena Farago Nr. 19, Cartier Craiovița Nouă, Craiova.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă ce va conține 45 itemi tip grilă cu un singur răspuns corect, având următoarea structură:

- 25 itemi din biologie vegetală

- 20 itemi din chimie anorganică și organică

Concursul va consta într-o probă scrisă-tip grilă 45 întrebări din care:( 25 de biologie vegetală şi 20 de chimie).

 

TEMATICĂ:

1. Biologie vegetală;

Tipuri fundamentale de celule - clasa a IX-a

A. Celule procariote

B. Celule eucariote

B1.Diviziunea celulară

II. Ţesuturi vegetale, organe vegetative - clasa a X-a

III. Funcţiile organismelor vegetale - clasa a X-a

A. Funcţiile de nutriţie: clasa a X-a

1. Nutriţia

- autotrofă - fotosinteza

- chemosinteza

- heterotrofă - saprofită

- parazită

- simbiotică

- mixotrofă

 

2. Respiraţia

- aerobă

- anaerobă

- factorii care influenţează respiraţia

3. Circulaţia la plante

4. Excreţia

B. Funcţiile de relaţie - clasa a X-a

- sensibilitatea şi mişcarea la plante

C. Funcţia de reproducere - clasa a X-a

IV. Filogenie vegetală - clasa a IX-a

- Virusuri

- Monere

- Protiste

- Fungi

- Plante

2. Chimie anorganică şi organică:

Chimie anorganică

Soluţii - dizolvarea

- solubilitatea

- concentraţii ale soluţiilor - Concentraţie procentuală; Concentraţie molară

Acizi şi baze - definiţie - exemple

- Acizi tari; Acizi slabi; Baze tari; Baze slabe; Constantă de aciditate

- Ionizarea apei - pH

- Amfoliţi acido-bazici

Chimia organică

Alcooli - alcoolul etilic - proprietăţi; utilizare

- Acizi organici - acidul acetic - proprietăţi - utilizare

Compuşi organici cu acţiune biologică

- Grăsimi

- Proteine

- Aminoacizi

- Zaharide - glucoză; fructoză; (monozaharide)

- Dizaharide - zaharoza

- Polizaharide - amidonul

- Vitamine

- Medicamente

BIBLIOGRAFIE:

1. Biologie de clasa a IX-a şi a X-a manuale alternative

2.Chimie anorganică şi organică-clasele IX-XII - manuale alternative

Linkuri Utile Inspectoratul Scolar Dolj    |    Ministerul Ed. Nationale    |    A.R.A.C.I.P.